yl8886com永利
奥门永利赌场官网网址
 • 永利下43fxc投注网田字网格1210B
 • 田字网格1111重
 • 永利下娱乐城首选大丰收娱乐田字网格1010
 • 田字网格1210
 • 田字网格1208
 • 田字网格1111沉
 • 田字网格1212
 • 永利下赌场 - 老品牌值得信任田字网格1311
 • 田字网格1210125
 • 永利下娱乐城棋牌游戏官网田字网格1111125
 • 啤酒公用托盘

 

序号产品型号规格(mm)材质动载(T)静载(T)进叉备注
1田字网格1000*1000*150mmHDPE1.0 4.0   四背进叉
2田字网格1080*1080*150mmHDPE0.8 4.0   四背进叉
3田字网格1100*1100*125mmHDPE0.5 1.5   四背进叉
4田字网格轻型1100*1100*150mmHDPE1.0 4.0   四背进叉
5田字网格新式1100*1100*150mmHDPE0.8 3.0   四背进叉
6田字网格重型1100*1100*150mmHDPE1.2 5.0   四背进叉
7田字网格增强版1100*1100*150mmHDPE1.5 6.0   四背进叉可租赁
8田字网格1200*800*150mmHDPE0.8 4.0   四背进叉
9田字网格1200*1000*125mmHDPE0.5 1.5   四背进叉
10田字网格1200*1000*150mmHDPE1.0 4.0   四背进叉
11田字网格新式1200*1000*150mmHDPE1.0 4.0   四背进叉
12田字网格1200*1000*150mmHDPE1.5 6.0   四背进叉可租赁
13田字平板增强版1200*1000*150mmHDPE1.5 6.0   四背进叉啤酒公用
14田字网格1200*1100*150mmHDPE1.5 5.0   四背进叉
15田字网格1200*1200*150mmHDPE1.5 6.0   四背进叉
16田字网格1300*1100*150mmHDPE1.0 4.0   四背进叉
17田字网格增强版1300*1100*150mmHDPE1.5 6.0   四背进叉
18田字网格组合1100*1100*150mmHDPE内置14根钢管1.5 8.0   四背进叉可租赁
19田字网格组合1200*1000*150mmHDPE内置14根钢管1.5 8.0   四背进叉可租赁
20田字网格组合1200*1000*150mmHDPE内置16根钢管1.5 8.0   四背进叉可租赁
21田字网格组合1100*1100*150mmHDPE内置14根钢管1.5 6.0   四背进叉可租赁
22田字网格1200*1000*150mmHDPE内置3根钢管1.0 5.0   四背进叉
23田字网格组合1200*1000*150mmHDPE内置14根钢管1.5 6.0   四背进叉可租赁